முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
02 Book02 Book

புத்தக திருவிழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

புத்தக திருவிழா

மேலும் பல
EMPLOYEMENT WORKSEMPLOYEMENT WORKSHOPHOP

வேலைவாய்ப்பு துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

வேலைவாய்ப்பு துறை செய்திகள் (PDF 24KB)

மேலும் பல
WhatsApp Image 2020-02-14 at 13.36.05WhatsApp Image 2020-02-14 at 13.36.05

காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு-தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் பாராட்டு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு-தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் பாராட்டு (PDF 28KB)

மேலும் பல
aa001aa001

வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடு (PDF 24KB)

மேலும் பல
12.02.2020 - Metting Pho12.02.2020 - Metting Pho

காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு-தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் பாராட்டு விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு-தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் பாராட்டு விழா (PDF 29KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

எரிவாயு உருளை இணைப்பு பெற்றுள்ள நுகர்வோர்களின் குறைதீர் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2020

எரிவாயு உருளை இணைப்பு பெற்றுள்ள நுகர்வோர்களின் குறைதீர் கூட்டம் (PDF 29KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட உள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2020

நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட உள்ளது (PDF 19KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட அளவிலான விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு நடைபெற உள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2020

மாவட்ட அளவிலான விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு நடைபெற உள்ளது (PDF 25KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு உறுப்பின்ர்கள் தேர்வு நடைபெற உள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2020

ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு உறுப்பின்ர்கள் தேர்வு நடைபெற உள்ளது (PDF 24KB)

மேலும் பல
photo 01photo 01

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2020

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கினார் (PDF 26KB)

மேலும் பல