முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2021

ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல் (PDF 171KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செல்வ மகள் சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கி பயன்பெறலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2021

செல்வ மகள் சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கி பயன்பெறலாம் (PDF 96KB)

மேலும் பல
101010

அமுது பெருவிழா விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2021

அமுது பெருவிழா விழிப்புணர்வு (PDF 181KB)

மேலும் பல
515515

புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பயனாளிகளுக்கு குலுக்கல் முறையில் வீடுகளுக்கான எண்கள் தேர்வு செய்யும் பணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2021

புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பயனாளிகளுக்கு குலுக்கல் முறையில் வீடுகளுக்கான எண்கள் தேர்வு செய்யும் பணி (PDF 25KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட தொழில் மையம் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2021

மாவட்ட தொழில் மையம் செய்திகள் (PDF 97KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேளாண்மை துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2021

வேளாண்மை துறை செய்திகள் (PDF 105KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேளாண்மை துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2021

வேளாண்மை துறை செய்திகள் (PDF 102KB)

மேலும் பல
14.09.202114.09.2021

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள்-குழந்தைகளுக்கு முதல் அமுதூட்டும் நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2021

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள்-குழந்தைகளுக்கு முதல் அமுதூட்டும் நிகழ்ச்சி (PDF 198KB)

மேலும் பல
509 (2)509 (2)

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கோவிட்-19 மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2021

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கோவிட்-19 மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் ஆய்வு (PDF 170KB)

மேலும் பல
508 (1)508 (1)

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் பனைமரங்களை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2021

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் பனைமரங்களை ஆய்வு செய்தார் (PDF 31KB)

மேலும் பல