முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
Electronic Voting Machines first level checking was held

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்நிலை சோதனை நிகழ்வு நடைபெற்றது – 06.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2024

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்நிலை சோதனை நிகழ்வு நடைபெற்றது. (PDF 56KB)

மேலும் பல
The District Collector visited the Electronic Voting Machine Security Depository and various election works

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர பாதுகாப்பு வைப்பறை மற்றும் பல்வேறு தேர்தல் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள் – 05.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/04/2024

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர பாதுகாப்பு வைப்பறை மற்றும் பல்வேறு தேர்தல் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள். (PDF 41KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நார்த்தாமலை அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் தேர் திருவிழாவிற்கு உள்ளூர் விடுமுறை – 04.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2024

நார்த்தாமலை அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் தேர் திருவிழாவிற்கு உள்ளூர் விடுமுறை. (PDF 257KB)

மேலும் பல
Election Sveep Activities in Kottaipattinam

வாக்களிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்த பல்வேறு விழிப்புணர்வு செய்திகள் – 04.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2024

வாக்களிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்த பல்வேறு விழிப்புணர்வு செய்திகள். (PDF 39KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் – சி-விஜில் செயலி பயன்படுத்த வேண்டுகோள் – 03.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2024

தேர்தல் – சி-விஜில் செயலி பயன்படுத்த வேண்டுகோள். (PDF 55KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் – வாக்காளர்கள் பட்டியல் செய்திகள்- 03.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2024

தேர்தல் – வாக்காளர்கள் பட்டியல் செய்திகள். (PDF 40KB)

மேலும் பல
Second Level Randomization of Polling Personnel

கணினி குலுக்கல் முறையில் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் தேர்வு – 02.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/04/2024

கணினி குலுக்கல் முறையில் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் தேர்வு (PDF 52KB)

மேலும் பல
District Collector started the process of distributing voter information slips to the voters of the assembly constituency.

சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் – 01.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/04/2024

சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். (PDF 203KB)

மேலும் பல
General Election Observer visited the Election Control Room, Media Centre, Media Certification and Monitoring Committee functions.

தேர்தல் பொது பார்வையாளர் அவர்கள் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை, ஊடக மையம், ஊடக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு செயல்பாடுகளை பார்வையிட்டார் – 01.04.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/04/2024

தேர்தல் பொது பார்வையாளர் அவர்கள் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை, ஊடக மையம், ஊடக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு செயல்பாடுகளை பார்வையிட்டார். (PDF 119KB)

மேலும் பல
District Collector inaugurated the training for Chief Polling Officer and Polling Officers regarding Parliamentary General Election - 2024

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் – 2024 தொடர்பாக வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் – 30.03.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/03/2024

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் – 2024 தொடர்பாக வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். (PDF 36KB)

மேலும் பல