முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
நவீன வாசக்டமி இருவார விழா விழிப்புணர்வு ரதம்

நவீன வாசக்டமி இருவார விழா விழிப்புணர்வு ரதம் – 27.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/11/2023

நவீன வாசக்டமி இருவார விழா விழிப்புணர்வு ரதம். (PDF 193KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மரக்கன்றுகளை நடும் பணியினை துவக்கி வைத்தார்

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மரக்கன்றுகளை நடும் பணியினை துவக்கி வைத்தார் – 27.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/11/2023

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மரக்கன்றுகளை நடும் பணியினை துவக்கி வைத்தார். (PDF 112KB)

மேலும் பல
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் சிறப்பு முகாம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் சிறப்பு முகாம் – 25.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/11/2023

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் சிறப்பு முகாம். (PDF 35KB)

மேலும் பல
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 24.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/11/2023

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம். (PDF 2MB)

மேலும் பல
கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பில் பயனாளிகளுக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி சான்றிதழ் மற்றும் நகைகள் வழங்கப்பட்டது

கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பில் பயனாளிகளுக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி சான்றிதழ் மற்றும் நகைகள் வழங்கப்பட்டது – 25.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/11/2023

கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பில் பயனாளிகளுக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி சான்றிதழ் மற்றும் நகைகள் வழங்கப்பட்டது. (PDF 191KB)

மேலும் பல
பாரத பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

பாரத பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் – 24.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/11/2023

பாரத பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார். (PDF 189KB)

மேலும் பல
பொன்னமவராதி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டது

பொன்னமவராதி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டது – 24.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/11/2023

பொன்னமவராதி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டது. (PDF 192KB)

மேலும் பல
அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டது

அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டது – 24.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/11/2023

அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டது. (PDF 187KB)

மேலும் பல
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/11/2023

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் (PDF 112KB)

மேலும் பல
தொண்டைமான்நகர் பகுதியில் முதியோர் இல்லத்தின் செயல்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

தொண்டைமான்நகர் பகுதியில் முதியோர் இல்லத்தின் செயல்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் – 22.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/11/2023

தொண்டைமான்நகர் பகுதியில் முதியோர் இல்லத்தின் செயல்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார். (PDF 110KB)

மேலும் பல