முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஆரோக்கியத்தில் அரசின் சிறப்பு திட்டங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/07/2020

ஆரோக்கியத்தில் அரசின் சிறப்பு திட்டங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு (pdf 21KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த வழிமுறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2020

மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த வழிமுறை (pdf 40KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ஜூலை 2020 அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் அரிசியைநியாயவிலைக் கடைகளில் இம்மாதமே பெற்றுக் கொள்ளலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2020

குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ஜூலை 2020 அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் அரிசியைநியாயவிலைக் கடைகளில் இம்மாதமே பெற்றுக் கொள்ளலாம் (pdf 34KB)

மேலும் பல
special care

புதுக்கோட்டை இராணியார் அரசு மருத்துவமனை கோவிட்-19 சிகிச்சை பிரிவில் மேம்பட்ட பராமரிப்பு மற்றும் சிகிச்சைகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2020

புதுக்கோட்டை இராணியார் அரசு மருத்துவமனை கோவிட்-19 சிகிச்சை பிரிவில் மேம்பட்ட பராமரிப்பு மற்றும் சிகிச்சைகள் (pdf 28KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சூரிய மின்சக்தி வேலி அமைப்பதற்கு விண்ணப்பங்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2020

சூரிய மின்சக்தி வேலி அமைப்பதற்கு விண்ணப்பங்கள் (pdf 23KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முன்னாள் படைவீரர்களும் அவரது விதவைகளும் வீடு கட்டுவதற்கும் வாங்குவதற்கும் நிதி உதவி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2020

முன்னாள் படைவீரர்களும் அவரது விதவைகளும் வீடு கட்டுவதற்கும் வாங்குவதற்கும் நிதி உதவி (pdf 27KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தொழில் முனைவோர்கள் தங்கள் நிறுவனத்திற்கான தொழில் பதிவு சான்றினை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/07/2020

தொழில் முனைவோர்கள் தங்கள் நிறுவனத்திற்கான தொழில் பதிவு சான்றினை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து பயன் பெறலாம் (pdf 25KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நியாயவிலைக்கடைகளில் ஜூலை மாதத்திற்குறிய பொருட்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/07/2020

நியாயவிலைக்கடைகளில் ஜூலை மாதத்திற்குறிய பொருட்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் (pdf 26KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திறன்பயிற்சி மற்றும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/07/2020

திறன்பயிற்சி மற்றும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு (pdf 22KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு 1098 எண்ணில் புகார் தெரிவிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/07/2020

பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு 1098 எண்ணில் புகார் தெரிவிக்கலாம் (pdf 24KB)

மேலும் பல