ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வெளிநாட்டு பாதுகாப்பான நடைமுறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/10/2019

வெளிநாட்டு பாதுகாப்பான நடைமுறை செய்திகள் (PDF 37KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சுத்தம் செய்ய இலவச புகார் எண்ணை அழைக்கவும்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/10/2019

சுத்தம் செய்ய இலவச புகார் எண்ணை அழைக்கவும் (PDF 24KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலைவாய்ப்பு துறை வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/10/2019

வேலைவாய்ப்பு துறை வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் (PDF 20KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/10/2019

பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை செய்திகள் (PDF 25KB)

மேலும் பல
16.10.2019 aaa01.

இடிதாக்கி இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரனம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/10/2019

இடிதாக்கி இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரனம் (PDF 26KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரசு மருத்துவமனை இல் மினிஸ்டர் ஸ்டேட்மென்ட் தண்டர்ஸ்ட்ரோம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/10/2019

அரசு மருத்துவமனை இல் மினிஸ்டர் ஸ்டேட்மென்ட் தண்டர்ஸ்ட்ரோம் பாதிக்கப்பட்ட நபர். (PDF 24KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

டி.எஸ்.ஓ.- செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/10/2019

டி.எஸ்.ஓ.- செய்திகள் (PDF 20KB)

மேலும் பல
15.10.2019 Medical Photo 02.

அரசு மருத்துவமனை இல் கலெக்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் தண்டர்ஸ்ட்ரோம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/10/2019

அரசு மருத்துவமனை இல் கலெக்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் தண்டர்ஸ்ட்ரோம் பாதிக்கப்பட்ட நபர் (PDF 26KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஐடிஐ பயிற்சி செய்திகள் பயிற்சி செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/10/2019

ஐடிஐ பயிற்சி செய்திகள் பயிற்சி செய்திகள் (PDF 21KB)

மேலும் பல
15.10.2019 Photo 04.

பள்ளி கண்காட்சி செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/10/2019

பள்ளி கண்காட்சி செய்திகள் (PDF 25KB)

மேலும் பல