முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
869

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – தொகுதி – III பதவிக்கான தேர்வினை ஆய்வு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/01/2023

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – தொகுதி – III பதவிக்கான தேர்வினை ஆய்வு செய்திகள் (PDF 174KB)

மேலும் பல
54

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிய வழித்தட பேருந்து சேவையினை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/01/2023

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிய வழித்தட பேருந்து சேவையினை துவக்கி வைத்தார் (PDF 180KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் செய்திகள் (PDF 97KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் (PDF 18KB)

மேலும் பல
27012304

திட்டங்கள் முன்னேற்றம் குறித்த செயலாக்க ஆய்வுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

திட்டங்கள் முன்னேற்றம் குறித்த செயலாக்க ஆய்வுக் கூட்டம் (PDF 181KB)

மேலும் பல
27012301

கிராம சபைக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

கிராம சபைக்கூட்டம் (PDF 101KB)

மேலும் பல
26012308

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் மாணவிகளின் பேரவையினை தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/01/2023

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் மாணவிகளின் பேரவையினை தொடங்கி வைத்தார் (PDF 178KB)

மேலும் பல
26012304

தேசிய வாக்காளர் தின உறுதிமொழி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/01/2023

தேசிய வாக்காளர் தின உறுதிமொழி (PDF 30KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பத்திரிகைச் செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/01/2023

பத்திரிகைச் செய்தி (PDF 21KB)

மேலும் பல
26012301

குடியரசு தின விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/01/2023

குடியரசு தின விழா (PDF 26KB)

மேலும் பல