முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
The first phase of relief goods was sent to the people of Chennai who were affected by Cyclone Mikjam

மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக, முதல்கட்ட நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன – 08.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/12/2023

மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக, முதல்கட்ட நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. (PDF 113KB)

மேலும் பல
Pledge of ''Human Rights''

”மனித உரிமைகள்” உறுதிமொழி – 08.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/12/2023

”மனித உரிமைகள்” உறுதிமொழி. (PDF 38KB)

மேலும் பல
District Collector reviewed the progress of various development works in Thirumayam panchayat union

திருமயம் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் – 07.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/12/2023

திருமயம் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார். (PDF 192KB)

மேலும் பல
“Naan Muthalvan” Scheme Training class

”நான் முதல்வன்” திட்டத்தின் கீழ் நிரல் திருவிழா பயிற்சி வகுப்பு – 07.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/12/2023

”நான் முதல்வன்” திட்டத்தின் கீழ் நிரல் திருவிழா பயிற்சி வகுப்பு. (PDF 204KB)

மேலும் பல
Flag day function

கொடிநாள் விழா – 07.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/12/2023

கொடிநாள் விழா. (PDF 191KB)

மேலும் பல
அன்னவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

அன்னவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் – 05.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2023

அன்னவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார். (PDF 117KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 04.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/12/2023

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் (PDF 39KB)

மேலும் பல
அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழா

அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழா – 03.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/12/2023

அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழா (PDF 116KB)

மேலும் பல
கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் மருத்துவ முகாம் கொத்தக்கோட்டையில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது

கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் மருத்துவ முகாம் கொத்தக்கோட்டையில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது – 02.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/12/2023

கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் மருத்துவ முகாம் கொத்தக்கோட்டையில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. (PDF 207KB)

மேலும் பல
கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் மருத்துவ முகாம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது

கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் மருத்துவ முகாம் பொன்னமராவதியில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது – 02.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/12/2023

கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் மருத்துவ முகாம் பொன்னமராவதியில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. (PDF 198KB)

மேலும் பல