முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
IMG-20191210-WA0045g

உள்ளாட்சி தேர்தல் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/12/2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் செய்திகள் (PDF 27KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேசிய லோக் அதாலத்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/12/2019

தேசிய லோக் அதாலத் (PDF 21KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – கால்நடை பராமரிப்பு செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2019

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – கால்நடை பராமரிப்பு செய்தி (pdk 32KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்- விவசாய பயிர் தொற்று நோய் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2019

மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்- விவசாய பயிர் தொற்று நோய் செய்திகள்(pdf 39KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

உள்ளாட்சி தேர்தல் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் செய்திகள் (PDF 25KB)

மேலும் பல
07.12.2019v

சரக்கு வாகனங்களில் ஆட்களை ஏற்றி சென்றால் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2019

சரக்கு வாகனங்களில் ஆட்களை ஏற்றி சென்றால் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு (PDF 29KB)

மேலும் பல
101101

கொடிநாள் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2019

கொடிநாள் செய்திகள் (PDF 33KB)

மேலும் பல
medical college

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துதுறை அமைச்சர் அவர்கள்- மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்- விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மருத்துவக்கல்லூரியில் சந்தித்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2019

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துதுறை அமைச்சர் அவர்கள்- மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்- விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மருத்துவக்கல்லூரியில் சந்தித்தார்(pdf 22KB)

மேலும் பல
03.12.2019 Col

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு-அரசினர் மாணவியர் விடுதி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/12/2019

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு-அரசினர் மாணவியர் விடுதி (PDF 28KB)

மேலும் பல
03.12.19 004 perunkalurv

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு- வாக்குச்சாவடி மையம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/12/2019

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு- வாக்குச்சாவடி மையம் (PDF 24KB)

மேலும் பல