முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாய குறை தீர்க்கும் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/11/2020

விவசாய குறை தீர்க்கும் கூட்டம் (pdf 18KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விளையாட்டு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/11/2020

விளையாட்டு செய்திகள் (PDF 20KB)

மேலும் பல
image

கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/11/2020

கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு (pdf 23KB)

மேலும் பல
0303

நிவர் புயல்- கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆலோசனைக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/11/2020

நிவர் புயல்- கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆலோசனைக் கூட்டம் (PDF 27KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கான அகில இந்திய தொழிற்தேர்வு நாட்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/11/2020

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கான அகில இந்திய தொழிற்தேர்வு நாட்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது (PDF 25KB)

மேலும் பல
24.Nov. Health

வாசக்டமி விழிப்புணர்வு ரதம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/11/2020

வாசக்டமி விழிப்புணர்வு ரதம் (PDF 23KB)

மேலும் பல
003003

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்- கடற்கரை பகுதிகளில் நிவர் புயல் முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்து ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/11/2020

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்- கடற்கரை பகுதிகளில் நிவர் புயல் முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்து ஆய்வு (PDF 25KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தோட்டக்கலைப் பயிர் – முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/11/2020

தோட்டக்கலைப் பயிர் – முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் (pdf 24KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தென்னை மரங்கள் – பாதுகாப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/11/2020

தென்னை மரங்கள் – பாதுகாப்பு (pdf 26KB)

மேலும் பல