முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
54

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/05/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் (PDF 20KB)

மேலும் பல
7

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/05/2022

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் (PDF 100KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் கூடுதல் நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2022

விவசாயிகள் கூடுதல் நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம் (PDF 36KB)

மேலும் பல
21

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் – பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2022

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் – பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்தார் (PDF 42KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மீன்வளத்துறை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2022

மீன்வளத்துறை செய்தி (PDF 33KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேளாண்மைத்துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2022

வேளாண்மைத்துறை செய்திகள் (PDF 29KB)

மேலும் பல
65

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2022

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்தார் (PDF 33KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பொது விநியோகத்திட்ட குறைதீர் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/05/2022

பொது விநியோகத்திட்ட குறைதீர் கூட்டம் (PDF 20KB)

மேலும் பல
k

முன்னாள் படைவீரர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/05/2022

முன்னாள் படைவீரர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் (PDF 21KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வருவாய்த் தீர்வாயம் -ஜமாபந்தி செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/05/2022

வருவாய்த் தீர்வாயம் -ஜமாபந்தி செய்திகள் (PDF 27KB)

மேலும் பல