ஊடக செய்தி

104104.

குடிமராமத்து ஆய்வு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/08/2019

குடிமராமத்து ஆய்வு செய்திகள் (PDF 38KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கலெக்டர்-வேளாண்மை பொறியியல் துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/08/2019

கலெக்டர்-வேளாண்மை பொறியியல் துறை செய்திகள் (PDF 38KB)

மேலும் பல
1212.

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்-விராலிமலை குடிமராமத்து துவக்க விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/08/2019

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்-விராலிமலை குடிமராமத்து துவக்க விழா (PDF 27KB)

மேலும் பல
7474.

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்- விராலிமலை மருத்துவமனை திறப்பு விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/08/2019

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்- விராலிமலை மருத்துவமனை திறப்பு விழா (PDF 29KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேளாண்மை பொறியியல் துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/08/2019

வேளாண்மை பொறியியல் துறை செய்திகள் (PDF 43KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாசு கட்டுப்பாட்டு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

மாசு கட்டுப்பாட்டு செய்திகள் (PDF 37KB)

மேலும் பல
061233.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கலெக்டர் ஸ்டார்ட் சுத்தம் செய்யும் பணிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2019

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கலெக்டர் ஸ்டார்ட் சுத்தம் செய்யும் பணிகள் (PDK 26KB)

மேலும் பல
Cavery Channel

காவிரி பாசனப்பகுதி தூர்வாருதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

காவிரி பாசனப்பகுதி தூர்வாருதல்

மேலும் பல
Kudimaramaththu

குடிமராமத்து திட்டப்பணிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2019

குடிமராமத்து திட்டப்பணிகள்

மேலும் பல
203203.

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் -அரசு மருத்துவமனை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/08/2019

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் -அரசு மருத்துவமனை செய்திகள் (PDF 31KB)

மேலும் பல