முடிவு

ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சமூக இயல் வல்லுநர் பணியிடம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2022

சமூக இயல் வல்லுநர் பணியிடம் (PDF 183KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செல்லப் பிராணிகளுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி இலவசமாக போடப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2022

செல்லப் பிராணிகளுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி இலவசமாக போடப்படுகிறது (PDF 21KB)

மேலும் பல
68

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – குன்றாண்டார்கோவில் ஒன்றியத்தில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சித் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2022

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – குன்றாண்டார்கோவில் ஒன்றியத்தில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சித் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் (PDF 23KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2022

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் (PDF 18KB)

மேலும் பல
ewr

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் (PDF 22KB)

மேலும் பல
ret

தேர்தல் துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/09/2022

தேர்தல் துறை செய்திகள் (PDF 101KB)

மேலும் பல
wedf

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் -சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் புகைப்படக் கண்காட்சியினை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/09/2022

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் -சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் புகைப்படக் கண்காட்சியினை துவக்கி வைத்தார் (PDF 24KB)

மேலும் பல
sad

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/09/2022

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு கூட்டம் (PDF 26KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/09/2022

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் (PDF 19KB)

மேலும் பல
were

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/09/2022

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – ஆய்வு கூட்டம் (PDF 98KB)

மேலும் பல