ஊடக செய்தி

17.06.2019 GDP Photo 01.

மாவட்ட ஆட்சியர்-மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாவட்ட ஆட்சியர்-மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்திகள் (PDF 24KB)

மேலும் பல
Battary Car Photo - Hon'ble Health Minister.

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-பேட்டரி கார் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-பேட்டரி கார் செய்திகள் (PDF 25KB)

மேலும் பல
17.06.2019 Kamarapuram Photo 01.

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்- நல்வாழ்வு செயல்பாடு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்- நல்வாழ்வு செயல்பாடு செய்திகள் (PDF 28KB)

மேலும் பல
101.

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-இலுப்பூர் நல்வாழ்வு செயல்பாடு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-இலுப்பூர் நல்வாழ்வு செயல்பாடு செய்திகள் (PDF 26KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மரங்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மரங்கள் (PDF 29KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர்-உணவு தயாரிப்பு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாவட்ட ஆட்சியர்-உணவு தயாரிப்பு செய்திகள் (PDF 32KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர்-முதியோர்கள் தினம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாவட்ட ஆட்சியர்-முதியோர்கள் தினம் (PDF 29KB)

மேலும் பல
303.

மாவட்ட ஆட்சியர்-பஞ்சாயத்து தேர்தல் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாவட்ட ஆட்சியர்-பஞ்சாயத்து தேர்தல் செய்திகள் (PDF 29KB)

மேலும் பல
100 copy.

மாவட்ட ஆட்சியர்-மருத்துவக் கல்லூரி இரத்த தான முகாம் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாவட்ட ஆட்சியர்-மருத்துவக் கல்லூரி இரத்த தான முகாம் செய்திகள் (PDF 34KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர்-பாலிடெக்னிக் அட்மிஷன் செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மாவட்ட ஆட்சியர்-பாலிடெக்னிக் அட்மிஷன் செய்திகள் (PDF 30KB)

மேலும் பல