முடிவு

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலகம்

மாவட்ட நடவடிக்கைகள்
விபரம் இணைப்பு
சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் 2024 சொடுக்குக
தொடர் திருத்தம் 2023 சொடுக்குக
சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2023 சொடுக்குக
SVEEP நடவடிக்கைகள் -சுனாவ் பாதசாலா (தேர்தல் பள்ளி) சொடுக்குக
தொடர் திருத்தம் 2022 சொடுக்குக
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் விபரம் சொடுக்குக
உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் விபரம் சொடுக்குக
SVEEP நடவடிக்கைகள் சொடுக்குக
தேர்தல் நடவடிக்கைகள் – புகைப்பட தொகுப்பு சொடுக்குக
தேர்தல் சுவரொட்டிகள் சொடுக்குக
செய்தி வெளியீடு சொடுக்குக
உதவி மையம் / புகார்கள்
மாவட்ட தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை (கட்டணமில்லா சேவை) 18004252735
வாக்காளர் சேவை மையம் (கட்டணமில்லா சேவை) 1950
TNLA2021 – வேட்பாளர் செலவு கணக்கு விபரம் & இணைப்பு(E2)
சட்டமன்ற தொகுதி எண் சட்டமன்ற தொகுதி பெயர்
178 கந்தர்வகோட்டை
179 விராலிமலை
180 புதுக்கோட்டை
181 திருமயம்
182 ஆலங்குடி
183 அறந்தாங்கி
முக்கியமான வலைதளங்கள்
விபரம் இணைப்பு
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சொடுக்குக
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, தமிழ்நாடு சொடுக்குக