முடிவு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் சத்துணவுப் பிரிவிற்கு கணினி உதவியாளர் பணியிடம் நியமனம் செய்யப்படவுள்ளது

ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் சத்துணவுப் பிரிவிற்கு கணினி உதவியாளர் பணியிடம் நியமனம் செய்யப்படவுள்ளது

25/10/2021 16/11/2021 பார்க்க (205 KB)
தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தில் ஓரிட சேவை மையம் பணியிடங்களில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தில் ஓரிட சேவை மையம் பணியிடங்களில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள்
வரவேற்கப்படுகிறது

23/10/2021 15/11/2021 பார்க்க (99 KB)
ஆவணகம்