முடிவு

மாநில வேளாண்மை விரிவாக்க மேலாண்மை நிலையம்(STAMIN)

வேளாண்மை நிலையமாக 1971 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்நிலையம் வேளாண்மைத் துறையில் விரிவாக்கப் பணியில் புதிதாக பணியமர்த்தப்படும் விரிவாக்கப் பணியாளர்களுக்கு புத்தூட்ட பயிற்சி அளிப்பதற்காக 1975-ஆம் ஆண்டு மாநில வேளாண்மை பயிற்சி நிலையமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. மேலும், மாநில வேளாண்மை விரிவாக்க மேலாண்மை நிலையமாக 1993 ஆம் ஆண்டு தரம் உயர்த்தப்பட்டது. உலக வங்கி உதவியுடன் இரண்டாம்கட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டத்தில் வேளாண்மைத் துறையில் விரிவாக்கப் பணியில் பணியாற்றும் முதுநிலை மற்றும் இடைநிலை அலுவலர்களுக்கு மேலாண்மை பயிற்சி அளிக்க இந்த பயிற்சி நிலையம் மாநில அளவிலான மேலாண்மை பயிற்சி நிலையமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. இப்பயிற்சி நிலையத்தின் குறிக்கோள் உழவர் பெருமக்கள் உயர் விளைச்சல் பெற்று அதிக லாபம் அடைந்து உன்னத வாழ்வின் உயர் நிலையினை அடைய களப்பணியாளர்களான விரிவாக்க பணியாளர்களுக்கு பயிற்றுவித்தலே ஆகும்.

இந்நிலையத்தின் மூலம் 2007-08 முதல் 2019-20 வரை 19,620 தொழில்நுட்ப அலுவலர்களுக்கு பல்வேறு தொழில்நுட்ப பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அமைச்சு பணியாளர்களுக்கும் அலுவலக நிர்வாகம், அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் கணிணி பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2020-21 ஆம் ஆண்டு 653 வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மற்றும் அமைச்சுப்பணி அலுவலர்களுக்கு ரூ.10.47 இலட்சத்தில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது. 193 அலுவலர்களுக்கு நேரடியாகவும், 460 அலுவலர்களுக்கு நிகழ்நிலையாகவும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது

மாநில வேளாண்மை விரிவாக்க மேலாண்மை நிலையம் – 2020-21 பயிற்சிகள் விவரம்
வ. எண் பயிற்சி விபரம் அணிகள் எண்ணிக்கை பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1 அலுவலக நிர்வாக பயிற்சி 4 133
2 ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் 2 60
3 தரமான விதை உற்பத்தி (ஆன்லைன் பயிற்சி) * 1 60
4 முக்கிய பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாட்டிற்கு மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் * 1 200
5 பயிர்களின் மகசூலினை அதிகரிக்க சமச்சீர் சத்து நிர்வாகம் * 1 200
மொத்தம் 9 653

*கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காரணமாக பயிற்சிகள் ஆன்லைன் மூலம் நடத்தப்பட்டன

மாநில வேளாண்மை விரிவாக்க மேலாண்மை நிலையம் – 2021-22 பயிற்சிகள் (21.09.2021 வரை) விவரம்
வ. எண் பயிற்சி விபரம் அணிகள் எண்ணிக்கை பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1 உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு காரணிகளால் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை 3 90
2 முக்கிய வேளாண் பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை 3 90
3 தரிசு நில மேம்பாட்டு உத்திகள் 3 90
4 அங்கக பண்ணையம் மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்பு 3 88
5 ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் 1 42
மொத்தம் 13 400