முடிவு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சாலை ஆய்வாளா் பணியிடம் நிரப்புதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/01/2020

சாலை ஆய்வாளா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் காலிபணியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உடனாள் மற்றும் ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் நியமனம் செய்திட அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/01/2020

கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் காலிபணியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உடனாள் மற்றும் ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் நியமனம் செய்திட அறிவிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகிற்கு உட்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் காலிபணியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவிற்கான அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/11/2019

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகிற்கு உட்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் காலிபணியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவிற்கான அறிவிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/11/2019

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/11/2019

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஆய்வக தொழில்நுட்ப வல்லுனர் பணிக்காலியிடம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/11/2019

ஆய்வக தொழில்நுட்ப வல்லுனர் பணிக்காலியிடம்

மேலும் பல