முடிவு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பகுதிநேர மற்றும் சிறப்பு காலமுறை தூய்மைப் பணியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/05/2022

பகுதிநேர மற்றும் சிறப்பு காலமுறை தூய்மைப் பணியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர் பணியிடம் நிரப்புதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/03/2022

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர் பணியிடம் நிரப்புதல்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் புறத்தொடர்பு பணியிடம் நிரப்புதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/01/2022

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் புறத்தொடர்பு பணியிடம் நிரப்புதல்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/12/2021

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்(ஆண்) / சுகாதார ஆய்வாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/12/2021

பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்(ஆண்) / சுகாதார ஆய்வாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

NADP 2021-22 திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை மருத்துவர்களுக்கான நேர்காணல் (ஒப்பந்த அடிப்படையில்)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/05/2022

NADP 2021-22 திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை மருத்துவர்களுக்கான நேர்காணல் (ஒப்பந்த அடிப்படையில்) (PDF 83KB)

மேலும் பல