முடிவு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அன்னை சத்யா அரசு காப்பகத்திற்கு ஆற்றுப்படுத்துநர் பணி நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/01/2021

அன்னை சத்யா அரசு காப்பகத்திற்கு ஆற்றுப்படுத்துநர் பணி நியமனம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்- கண்னி பயிற்றுநர்கள் பணியிடங்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/12/2020

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்- கண்னி பயிற்றுநர்கள் பணியிடங்கள்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/09/2020

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சாலை ஆய்வாளா் பணியிடம் நிரப்புதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/01/2020

சாலை ஆய்வாளா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் காலிபணியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உடனாள் மற்றும் ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் நியமனம் செய்திட அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/01/2020

கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் காலிபணியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உடனாள் மற்றும் ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் நியமனம் செய்திட அறிவிக்கை

மேலும் பல