முடிவு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அனைத்து குடிமக்களும் இ-சேவை மையங்களை தொடங்கும் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/03/2023

அனைத்து குடிமக்களும் இ-சேவை மையங்களை தொடங்கும் திட்டம் விண்ணப்பிக்க இங்கே சொடுக்கவும்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

புதுக்கோட்டை மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம் தர மேலாளர் பணியிடம் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/03/2023

புதுக்கோட்டை மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம் தர மேலாளர் பணியிடம் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – தீர்வம் பொது அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/03/2023

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – தீர்வம் பொது அறிவிப்பு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19 (2) விளம்புகை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/03/2023

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19 (2) விளம்புகை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு திட்ட வரைவு – குன்னத்தூர் கலிமங்கலம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/03/2023

மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு திட்ட வரைவு – குன்னத்தூர் கலிமங்கலம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 11(1)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/02/2023

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 11(1) முதல்நிலை அறிவிக்கை மற்றும் திருத்த அறிவிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல்நோக்கு சுகாதாரப்பணியாளர்/சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை – II மற்றும் மருத்துவமனைப் பணியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/02/2023

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல்நோக்கு சுகாதாரப்பணியாளர்/சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை – II மற்றும் மருத்துவமனைப் பணியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(2) விளம்புகை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/01/2023

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(2) விளம்புகை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் செவிலியர் பணி நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/01/2023

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் செவிலியர் பணி நியமனம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் பல் மருத்துவர் மற்றும் பல் மருத்துவ உதவியாளர் பணி நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/01/2023

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் பல் மருத்துவர் மற்றும் பல் மருத்துவ உதவியாளர் பணி நியமனம்

மேலும் பல