புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வணிக வளாகம் கட்டுதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/06/2019

வணிக வளாகம் கட்டுதல் 18 கடைகள்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஒப்பொந்த கோரிக்கை – காணொளிப்பதிவு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2019

காணொளிப்பதிவு ஒப்பொந்த கோரிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சத்துணவு சமையல் உதவியாளர் நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/10/2018

சத்துணவு சமையல் உதவியாளர் காலிப் பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அலுவலக உதவியாளர் பணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/10/2018

அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இரத்ததான முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/10/2018

உத்தேச இரத்த தான முகாம் அட்டவணை – செப்டம்பர் 2018 முதல் ஆகஸ்ட் 2019

மேலும் பல