முடிவு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – வட்டார போக்குவரத்து

  1. ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
  2. கோரிக்கைப் பதிவு
  3. கோரிக்கை நிலவரம்
  4. ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
  5. புதிய வாகனப்பதிவு, நடப்புப்பதிவு எண் மற்றும் அலுவலக எல்லை
  6. இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
  7. வாகனங்களுக்கான வரி விகிதம், அலுவலக படிவங்கள் தரவிறக்கம்

பார்க்க: http://tnsta.gov.in/transport/

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம், 100 அடி ரோடு புதுக்கோட்டை
இடம், இருப்பிடம் : வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் | மாநகரம் : புதுக்கோட்டை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 622001
மின்னஞ்சல் : rtotn55[at]nic[dot]in