முடிவு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

விரிவான நில தகவல் இணையம் (CLIP)

  1. நில உரிமை (பட்டா & புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  2. அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  3. நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  4. அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் புதுக்கோட்டை
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | மாநகரம் : புதுக்கோட்டை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 622005
மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in