முடிவு

மாட்சிமை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி புதுக்கோட்டை

மதுரை ரோடு, புதுக்கோட்டை 622001

மின்னஞ்சல் : hhrajahscollege[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04322221558
இணையதளம் : https://www.hhrc.ac.in
வகை / விதம்: கலை அறிவியல் கல்லூரி