முடிவு

செந்தூரான் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி

லேனா விலக்கு, பிலிவலம் (அஞ்சல்),திருமயம் (வட்டம்), புதுக்கோட்டை - 622507

மின்னஞ்சல் : admin[at]chendhuran[dot]in
தொலைபேசி : 04333294499
இணையதளம் : http://chendhuran.ac.in/
வகை / விதம்: பொறியியல் கல்லூரி