முடிவு

எம்.ஏ.ஆர் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி

திருச்சி - விராலிமலை மெயின் சாலை, பூதகுடி, ராசனாயக்கன்பட்டி அஞ்சல், இலுப்பூர் வட்டம், புதுக்கோட்டை - 621316

மின்னஞ்சல் : marcolleges[at]yahoo[dot]co[dot]in
தொலைபேசி : 04312660108
இணையதளம் : http://www.mar.edu.in/Home
வகை / விதம்: பொறியியல் கல்லூரி