முடிவு

எம்.என்.எஸ்.கே பொறியியல் கல்லூரி

தட்சினாபுரம், வல்லத்திராக்கோட்டை அஞ்சல், ஆலஞ்குடி வட்டம், புதுக்கோட்டை - 622305

மின்னஞ்சல் : principalmnsk2012[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04322242558
இணையதளம் : https://www.mnsk.ac.in
வகை / விதம்: பொறியியல் கல்லூரி