முடிவு

அரசு கல்வியியல் கல்லூரி

10, திருமயம் ரோடு, புதுக்கோட்டை-622001

மின்னஞ்சல் : gcepdkt[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04322-221559
இணையதளம் : http://www.gcepdkt.in
வகை / விதம்: ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்