கல்லூரிகள் / பல்கலைக்கழகங்கள்

அரசு கல்வியியல் கல்லூரி

மதுரை ரோடு, புதுக்கோட்டை 622001


வகை / விதம்: ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்

அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லுரி அறந்தாங்கி

ஆவுடையார்கோவில் ரோடு , அறந்தாங்கி


வகை / விதம்: பாலிடெக்னிக்

அரசு பெண்கள் கலை கல்லூரி

சத்தியமூர்த்தி ரோடு, புதுக்கோட்டை 622001


வகை / விதம்: கலை அறிவியல் கல்லூரி

மாட்சிமை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி புதுக்கோட்டை

மதுரை ரோடு, புதுக்கோட்டை 622001


வகை / விதம்: கலை அறிவியல் கல்லூரி