முடிவு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 11(1) முதல்நிலை அறிவிக்கை மற்றும் திருத்த அறிவிக்கை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 11(1) முதல்நிலை அறிவிக்கை மற்றும் திருத்த அறிவிக்கை

29/09/2023 28/09/2024 பார்க்க (68 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் செம்பாட்டூர்- புலியூர் – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் செம்பாட்டூர்- புலியூர் – 19 (2) விளம்புகை

25/09/2023 24/09/2024 பார்க்க (382 KB) Puliyur -19-2 Tamil Declaration (368 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம், மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம், மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

17/08/2023 17/08/2024 பார்க்க (52 KB)
பிற்படுத்தப்பட்டோர் இன மக்களின் பொருளாதார மேம்பாடு தொடர்பாக ஆயத்த ஆடையக உற்பத்தி அலகு அமைத்திட அரசு மானியம் தரவுள்ளது

பிற்படுத்தப்பட்டோர் இன மக்களின் பொருளாதார மேம்பாடு தொடர்பாக ஆயத்த ஆடையக உற்பத்தி அலகு அமைத்திட அரசு மானியம் தரவுள்ளது

08/08/2023 30/09/2023 பார்க்க (64 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் நத்தம்பண்ணை – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் நத்தம்பண்ணை – 19 (2) விளம்புகை

26/07/2023 26/07/2024 பார்க்க (222 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(1)-கீழ் விளம்புகை செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(1)-கீழ் விளம்புகை செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

30/06/2023 04/01/2024 பார்க்க (29 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(1)-கீழ் விளம்புகை செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(1)-கீழ் விளம்புகை செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

26/05/2023 13/06/2024 பார்க்க (23 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

26/04/2023 26/04/2024 பார்க்க (1 MB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19 (2) விளம்புகை

12/04/2023 12/04/2024 பார்க்க (1 MB) 19-2 Vellanur – Tamil (820 KB) MANDAIYUR Tamil 19(2) (1 MB) Vazhamangalam 19(2) tamil (1 MB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19 (2) விளம்புகை

07/03/2023 07/03/2024 பார்க்க (992 KB) 19-2 Declaration lakshmanapatti – Tamil (670 KB) 19-2 Declaration Maruthur – Tamil (653 KB) 19-2 Declaration Mathur – Tamil (898 KB) 19-2 Declaration Poongudi – Tamil (886 KB) 19-2 Declaration Singathakurichi – Tamil (922 KB) 19-2 Declaration Valiyampatti – Tamil (918 KB)
ஆவணகம்