முடிவு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
2023-2024 ஆம் ஆண்டுக்கான பசுமை சாம்பியன் விருது

விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்க : இங்கே சொடுக்குக

22/01/2024 15/04/2024 பார்க்க (38 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம் கவிநாடு மேற்கு – 19(2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம் கவிநாடு மேற்கு – 19(2) விளம்புகை

26/12/2023 26/12/2024 பார்க்க (1 MB)
மஞ்சப்பை விருதுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் விவரங்கள்

விண்ணப்பத்திற்கான இணைப்பு விவரங்கள் : பார்க்க

விண்ணப்பத்தை சமர்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: : 01/05/2024
பள்ளிகளுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் : : பதிவிறக்கம்
கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் : பதிவிறக்கம்
வணிக நிறுவனங்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் : பதிவிறக்கம்

26/12/2023 01/05/2024 பார்க்க (70 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் குன்னத்தூர் (கலிமங்கலம்) – 11(1) முதல்நிலை அறிவிக்கை மற்றும் திருத்த அறிவிக்கை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் குன்னத்தூர் (கலிமங்கலம்) – 11(1) முதல்நிலை அறிவிக்கை மற்றும் திருத்த அறிவிக்கை

03/11/2023 01/11/2024 பார்க்க (145 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 11(1) முதல்நிலை அறிவிக்கை மற்றும் திருத்த அறிவிக்கை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 11(1) முதல்நிலை அறிவிக்கை மற்றும் திருத்த அறிவிக்கை

29/09/2023 28/09/2024 பார்க்க (68 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் செம்பாட்டூர்- புலியூர் – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் செம்பாட்டூர்- புலியூர் – 19 (2) விளம்புகை

25/09/2023 24/09/2024 பார்க்க (382 KB) புலியூர் – 19 (2) தமிழ் விளம்புகை (368 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம், மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம், மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

17/08/2023 17/08/2024 பார்க்க (52 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் நத்தம்பண்ணை – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் நத்தம்பண்ணை – 19 (2) விளம்புகை

26/07/2023 26/07/2024 பார்க்க (222 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(1)-கீழ் விளம்புகை செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் – 19(1)-கீழ் விளம்புகை செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

26/05/2023 13/06/2024 பார்க்க (23 KB)
காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

காவேரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் மங்கதேவன்பட்டி – 19 (2) விளம்புகை

26/04/2023 26/04/2024 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்