முடிவு

பி.வ/மி.பி.வ/சீ.ம விடுதிகளில் சேர்க்கை (2018-19)

பி.வ/மி.பி.வ/சீ.ம விடுதிகளில் சேர்க்கை (2018-19)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பி.வ/மி.பி.வ/சீ.ம விடுதிகளில் சேர்க்கை (2018-19)

பிற்படுத்தப்பட்டோர் / மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் விடுதிகளில் 2018-19-ம் ஆண்டிற்கான சேர்க்கைக்கு மாணவ, மாணவிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

06/06/2018 15/07/2018 பார்க்க (27 KB)