முடிவு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகிற்கு உட்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் காலிபணியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவிற்கான அறிவிக்கை

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகிற்கு உட்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் காலிபணியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவிற்கான அறிவிக்கை
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகிற்கு உட்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் காலிபணியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவிற்கான அறிவிக்கை

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகிற்கு உட்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் காலிபணியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவிற்கான அறிவிக்கை

20/11/2019 04/12/2019 பார்க்க (218 KB) அரிமளம்_காலிபணியிடம் (215 KB) ஆவுடையார்கோவில்_காலிபணியிடம் (447 KB) கந்தர்வகோட்டை_காலிபணியிடம் (434 KB) கறம்பக்குடி_காலிபணியிடம் (107 KB) குன்றாண்டார்கோவில்_காலிபணியிடம் (221 KB) மணமேல்குடி_காலிபணியிடம் (662 KB) பொன்னமராவதி_காலிபணியிடம் (434 KB) புதுக்கோட்டை_காலிபணியிடம் (212 KB) திருமயம்_காலிபணியிடம் (428 KB) திருவரங்குளம்_காலிபணியிடம் (97 KB) விராலிமலை_காலிபணியிடம் (217 KB)