முடிவு

பகுதிநேர மற்றும் சிறப்பு காலமுறை தூய்மைப் பணியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு

பகுதிநேர மற்றும் சிறப்பு காலமுறை தூய்மைப் பணியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பகுதிநேர மற்றும் சிறப்பு காலமுறை தூய்மைப் பணியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு

பகுதிநேர மற்றும் சிறப்பு காலமுறை தூய்மைப் பணியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு

10/05/2022 30/05/2022 பார்க்க (2 MB) application (2 MB)