முடிவு

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் திட்டங்கள் மற்றும் நிர்வாக உதவியாளர்

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் திட்டங்கள் மற்றும் நிர்வாக உதவியாளர்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் திட்டங்கள் மற்றும் நிர்வாக உதவியாளர்

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மூலம் திட்டங்கள் மற்றும் நிர்வாக உதவியாளர்

12/05/2023 20/05/2023 பார்க்க (240 KB) Application – Programme Assistant (382 KB)