முடிவு

சத்துணவு அமைபாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணி அறிவிப்பு

சத்துணவு அமைபாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணி அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சத்துணவு அமைபாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணி அறிவிப்பு 28/09/2020 30/09/2020 பார்க்க (241 KB) NoonmealApplication (203 KB)