முடிவு

கோட்டைப்பட்டினம் மற்றும் ஜெகதாப்பட்டிணம் மீன்பிடி இறங்குதளம்

கோட்டைப்பட்டினம் மற்றும் ஜெகதாப்பட்டிணம் மீன்பிடி இறங்குதளம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கோட்டைப்பட்டினம் மற்றும் ஜெகதாப்பட்டிணம் மீன்பிடி இறங்குதளம்

மீன்பிடிஇறங்குதளத்தில் குப்பைத்தொட்டி மற்றும் நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் கொள்முதல் செய்திட விலைப்புள்ளி கேட்பு

26/02/2020 12/03/2020 பார்க்க (35 KB) Draft Bid Document for Waste Bin and Water jet Pump (71 KB)