முடிவு

இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு புதியதாக 2 -சமுகநல உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்ய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது

இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு புதியதாக 2 -சமுகநல உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்ய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு புதியதாக 2 -சமுகநல உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்ய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது 24/11/2021 15/12/2021 பார்க்க (32 KB) JJB Application (286 KB)