முடிவு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டுதல்

மாவட்ட ஆட்சியரகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
உசூா் தலைமை உதவியாளா் – ஊரக வளா்ச்சி உசூா் தலைமை உதவியாளா் - ஊரக வளா்ச்சி 9442170680 04322-221691
உசூா் தலைமை உதவியாளா் – பொது உசூா் தலைமை உதவியாளா் - பொது 9443807859 04322-221624
உசூா் தலைமை உதவியாளா் – நீதியியல் உசூா் தலைமை உதவியாளா் - நீதியியல் 9943013755
தனி வட்டாட்சியா் – தோ்தல் தனி வட்டாட்சியா் - தோ்தல் 7373757540
தனி வட்டாட்சியா் – கேபிள் தனி வட்டாட்சியா் - கேபிள் 9498002582 04322-230700
தனித்துணை வட்டாட்சியா் – முத்திரைத்தாள் தனித்துணை வட்டாட்சியா் – முத்திரைத்தாள் 9487257199
வரவேற்பு முகாம் வருவாய் ஆய்வாளா் வரவேற்பு முகாம் வருவாய் ஆய்வாளா் 8637449901
பொதுதகவல் அலுவலர் பொதுதகவல் அலுவலர் pro[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9498042438 04322-221454
மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் District Supply Officer dso[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000311 04322221626