முடிவு

வருவாய் அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டுதல்

வருவாய் அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
வருவாய் கோட்டாட்சியா் இலுப்பூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் இலுப்பூா் rdoilluppur[at]gmail[dot]com 9445461803 04322-272049
வருவாய் கோட்டாட்சியா் அறந்தாங்கி வருவாய் கோட்டாட்சியா் அறந்தாங்கி rdoarg[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000469 04371-220589
வருவாய் கோட்டாட்சியா் புதுக்கோட்டை சார் ஆட்சியா் புதுக்கோட்டை rdopdkt222219[at]gmail[dot]com 9445000468 04322-222219
வட்டாட்சியர் புதுக்கோட்டை வட்டாட்சியர் புதுக்கோட்டை tahsilpdk[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000641 04322-221566
வட்டாட்சியர் விராலிமலை வட்டாட்சியர் விராலிமலை tahsildarvrm[at]gmail[dot]com 8072076912 04339-220777
வட்டாட்சியர் கறம்பக்குடி வட்டாட்சியர் கறம்பக்குடி tahsilkkd[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9787598760 04322-255199
வட்டாட்சியர் பொன்னமராவதி வட்டாட்சியர் பொன்னமராவதி tahpon[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9443285048 04339-260188
வட்டாட்சியர் திருமயம் வட்டாட்சியர் திருமயம் tahsiltym[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000643 04322-274223
வட்டாட்சியர் மணமேல்குடி வட்டாட்சியர் மணமேல்குடி tahsilmnk[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000646 04371-250569
வட்டாட்சியர் ஆவுடையார்கோயில் வட்டாட்சியர் ஆவுடையார்கோயில் tahsilavk[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000645 04371-233325