முடிவு

வேட்பாளர்கள் தேர்தல் செலவு – கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/03/2021

புதுக்கோட்டை (pdf 177KB)
கந்தர்வகோட்டை (pdf 544KB)
ஆலங்குடி (pdf 298KB)
திருமயம் (pdf 410KB)
விராலிமலை (pdf 622KB)