முடிவு

வெளி மாநிலம்,வெளி மாவட்டத்திலிருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு வருகைபுரிந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தி கொள்ள அறிவுறுத்தல்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/05/2020

வெளி மாநிலம்,வெளி மாவட்டத்திலிருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு வருகைபுரிந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தி கொள்ள அறிவுறுத்தல் (pdf 23KB)