முடிவு

வீடு தோட்டங்களில் நஞ்சில்லா காய்கறி உற்பத்தி செய்ய 40 சதவிகித மானியத்தில் காய்கறி விதைகள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/08/2020
seed 001seed 001

வீடு தோட்டங்களில் நஞ்சில்லா காய்கறி உற்பத்தி செய்ய 40 சதவிகித மானியத்தில் காய்கறி விதைகள்
(PDF 26KB)