முடிவு

விவசாய மின் இணைப்புகளில் கூடுதல் மின் பளு தேவைப்படுவோர் தட்கல் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/05/2020

விவசாய மின் இணைப்புகளில் கூடுதல் மின் பளு தேவைப்படுவோர் தட்கல் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் (pdf 24KB)