முடிவு

விவசாயிகள் உழவன் செயலி மூலம் வேளாண் பொருட்களை விற்பனை செய்து பயன் பெறலாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/05/2020

விவசாயிகள் உழவன் செயலி மூலம் வேளாண் பொருட்களை விற்பனை செய்து பயன் பெறலாம் (PDF 21KB)