முடிவு

விவசாயிகளுக்கு சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பம்பு செட்டுகள் மானியத்தில் அமைத்து கொடுக்கும் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/06/2020

விவசாயிகளுக்கு சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பம்பு செட்டுகள் மானியத்தில் அமைத்து கொடுக்கும் திட்டம் (pdf 43KB)