முடிவு

வாக்குப்பதிவு அதிகாரி – தேர்தல் பணி உத்தரவு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/03/2021

வாக்குப்பதிவு அதிகாரி – தேர்தல் பணி உத்தரவு (pdf 28KB)