முடிவு

வாக்குச்சாவடிகளில் பணியமர்த்தப்படும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி மறு அட்டவணை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/02/2022

வாக்குச்சாவடிகளில் பணியமர்த்தப்படும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி மறு அட்டவணை (PDF 92KB)