முடிவு

வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

Polling Station Details
வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்குசாவடி
1 178 – கந்தர்வகோட்டை (தனி) பார்க்க (pdf 713KB)
2 179 – விராலிமலை பார்க்க (pdf 726KB)
3 180- புதுக்கோட்டை பார்க்க (pdf 678KB)
4 181 – திருமயம் பார்க்க (pdf 728KB)
5 182 – ஆலங்குடி பார்க்க (pdf 666KB)
6 183- அறந்தாங்கி பார்க்க (pdf 661KB)