முடிவு

வளர்ச்சித்துறை நிர்வாகம்

பெயர் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியம் 13
கிராம பஞ்சாயத்து 497
பஞ்சாயத்து கிராமங்களை பார்வையிட கிராம பஞ்சாயத்து எண்ணிக்கையை சொடுக்கவும்
வ. எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்து எண்ணிக்கை
1 அன்னவாசல் 43 (PDF 200KB)
2 அரிமளம் 32 (PDF 198KB)
3 குன்னண்டார்கோயில் 37 (PDF 200KB)
4 பொன்னமராவதி 42 (PDF 177KB)
5 புதுக்கோட்டை 27 (PDF 175KB)
6 திருமயம் 33 (PDF 200KB)
7 விராலிமலை 45 (PDF 205KB)
8 அறந்தாங்கி 52 (PDF 201KB)
9 ஆவுடையார்கோவில் 35 (PDF 199KB)
10 கந்தர்வகோட்டை 36 (PDF 197KB)
11 கறம்பக்குடி 39 (PDF 198KB)
12 மணமேல்குடி 28 (PDF 200KB)
13 திருவரங்குளம் 48 (PDF 202KB)