முடிவு

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் – செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/11/2020
NOV. 16NOV. 16

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடு – செய்தி (PDF 25KB)
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் விபரம் (PDF 278KB)