முடிவு

வருவாய் நிர்வாகம்

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டம் 3
வருவாய் வட்டம் 12
வருவாய் குறுவட்டம் 45
வருவாய் கிராமங்கள் 763
வருவாய் கிராமங்களை பார்வையிட வட்டத்தின் பெயரை சொடுக்கவும்
வரிசை எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயர் வருவாய் குறுவட்டம் வருவாய் கோட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் எண்ணிக்கை
1 ஆலங்குடி வளநாடு
கீரமங்களம்
வெண்ணாவல்குடி
ஆலங்குடி
புதுக்கோட்டை 73
2 கந்தர்வகோட்டை புதுநகர்
கல்லாகோட்டை
கந்தர்வகோட்டை
புதுக்கோட்டை 37
3 புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை
வாராப்பூர்
புதுக்கோட்டை 40
4 திருமயம் செங்கீரை
கீலாநிலை
கோட்டூர்
விராச்சிலை
திருமயம்
புதுக்கோட்டை 81
5 கறம்பக்குடி கறம்பக்குடி
மழையூர்
புதுக்கோட்டை 50
6 அறந்தாங்கி அத்தானி
நாகுடி
பூவத்தாகுடி
அரசர்குளம்
சிலட்டூர்
அறந்தாங்கி
அறந்தாங்கி 105
7 ஆவுடையார்கோவில் பொன்பேத்தி
மீமிசல்
ஏம்பல்
ஆவுடையார்கோவில்
அறந்தாங்கி 96
8 மணமேல்குடி பெருமருதூர்
கோட்டைப்பட்டினம்
சிங்காவனம்
மணமேல்குடி
அறந்தாங்கி 72
9 இலுப்பூர் குடுமியான்மலை
சித்தன்னவாசல்
வீரப்பட்டி
இலுப்பூர்
இலுப்பூர் 58
10 குளத்தூர் நார்த்தாமலை
மாத்தூர்
கிள்ளுகோட்டை
குன்னண்டார்கோவில்
கீரனூர்
இலுப்பூர் 65
11 பொன்னமராவதி காரையூர்
அரசமலை
பொன்னமராவதி
இலுப்பூர் 49
12 விராலிமலை கொடும்பாளூர்
நீர்பழனி
விராலிமலை
இலுப்பூர் 37