முடிவு

முகக்கவசமின்றி கடைக்கு வரும் பொது மக்களுக்கு வணிகர்கள் எவ்வித பொருட்களும் வழங்கக் கூடாது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/06/2020
Merchantmeeting

முகக்கவசமின்றி கடைக்கு வரும் பொது மக்களுக்கு வணிகர்கள் எவ்வித பொருட்களும் வழங்கக் கூடாது (pdf 25KB)