முடிவு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை முதல்கட்ட சுழற்சி முறையில் பிரித்து அனுப்பும் பணி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/03/2021
vote machine

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை முதல்கட்ட சுழற்சி முறையில் பிரித்து அனுப்பும் பணி (pdf 33KB)

vote machine