முடிவு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

வ. எண் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் பெயா்கள் தொடக்கம் முடிவு
42 திருமதி ஐ.சா. மெர்சி ரம்யா, இ.ஆ.ப. 22.05.2023
41 திருமதி கவிதா ராமு, இ.ஆ.ப. 17.06.2021 22.05.2023
40 திருமதி. பி. உமா மகேஸ்வரி, இ.ஆ.ப. 18.02.2019 17.06.2021
39 திரு. எஸ். கணேஷ், இ.ஆ.ப. 25.05.2016 18.02.2019
38 டாக்டா். எஸ். ஸ்வா்ணா, இ.ஆ.ப. 01.05.2016 23.05.2016
37 திரு. எஸ். கணேஷ், இ.ஆ.ப. 19.11.2014 01.05.2016
36 திரு. சி. மனோகரன், இ.ஆ.ப. 06.10.2012 18.11.2014
35 திருமதி. வி. கலையரசி, இ.ஆ.ப. 16.04.2012 04.10.2012
34 திருமதி. பி. மகேஷ்வரி, இ.ஆ.ப. 06.06.2011 16.04.2012
33 திருமதி. எ. சுகந்தி, இ.ஆ.ப. 18.06.2009 05.06.2011
32 திருமதி. ரீட்டா ஹெரீஷ் தாக்கா், இ.ஆ.ப. 06.06.2008 13.06.2009
31 திரு. டி. உத்திரகுமாரன், இ.ஆ.ப. 07.10.2007 31.05.2008
30 திரு. சுன்ஜோங்கம் ஜடக் சிறு, இ.ஆ.ப.. 29.05.2006 06.10.2007
29 திரு. பி. சோணை, இ.ஆ.ப. 24.10.2005 26.05.2006
28 திரு. ஆா். தியாகராஜன், இ.ஆ.ப. 20.02.2005 20.10.2005
27 திரு. ஜதேந்திரநாத் ஸ்வைன், இ.ஆ.ப. 06.06.2004 19.02.2005
26 திரு. ஹிதேஷ்குமார் எஸ். மக்வானா, இ.ஆ.ப. 26.06.2002 06.06.2004
25 திரு. சம்பு கல்லோலிகா், இ.ஆ.ப. 14.02.2000 13.06.2002
24 திரு. சந்திரகாந்த் பி. காம்ளே, இ.ஆ.ப. 10.05.2000 11.12.2000
23 திரு. ஹர்மந்தா் சிங், இ.ஆ.ப. 29.04.1998 30.04.2000
22 திரு. கே. சண்முகம், இ.ஆ.ப. 31.12.1996 21.04.1998
21 திரு. வி. கனகராஜ், இ.ஆ.ப. 01.06.1996 31.12.1996
20 டாக்டா். வி. வரபிரசாத ராவ், இ.ஆ.ப. 10.11.1994 31.05.1996
19 திரு. டி. சந்திரசேகரன், இ.ஆ.ப. 27.01.1994 10.11.1994
18 திரு. சஷி சேகர், இ.ஆ.ப. 13.09.1993 26.01.1994
17 திருமதி. டாக்டா். அனுராத காதிராஜீவன், இ.ஆ.ப. 01.09.1992 06.09.1993
16 திருமதி. ஷீலா ராணி சுங்கத், இ.ஆ.ப. 02.12.1990 31.08.1992
15 திரு. எம். குற்றாலிங்கம், இ.ஆ.ப. 07.06.1989 01.12.1990
14 திரு. பி. செல்வம், இ.ஆ.ப. 22.04.1988 06.06.1989
13 திரு. கே. இளங்கோவன், இ.ஆ.ப. 11.05.1987 20.04.1988
12 திரு. எல். பழமலை, இ.ஆ.ப. 28.04.1986 09.05.1987
11 திரு. பிரஜேஷ்வா் சிங் இ,ஆ.ப. 08.02.1985 26.03.1986
10 திரு. ஆா். கர்பூரசுந்தரபாண்டியன், இ.ஆ.ப. 01.08.1983 08.02.1985
9 திரு. எம்.ஏ. கௌரிசங்கா், இ,ஆ.ப. 27.07.1982 29.07.1983
8 திரு. எஸ்.டி. காசிராஜன், இ.ஆ.ப. 28.03.1981 27.07.1982
7 திரு. அசோக் குமார் ரஸ்தோகி, இ.ஆ.ப.. 18.04.1980 27.03.1981
6 திரு. ஏ. கே. விஜயபானு, இ.ஆ.ப. 03.05.1978 17.04.1980
5 திரு. டி. முருகராஜ், இ.ஆ.ப. 25.04.1977 26.04.1978
4 திரு. எ. பால்ராஜ், இ.ஆ.ப. 11.03.1976 24.04.1977
3 திரு. எஸ். நரசிம்மன், இ.ஆ.ப. 05.02.1975 10.03.1976
2 திரு. எம். மயில்வாகனன், இ.ஆ.ப. 17.04.1974 04.02.1975
1 திரு. சி. ராமதாஸ், இ.ஆ.ப. 14.01.1974 16.04.1974