முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – குன்றாண்டார்கோவில் ஒன்றியத்தில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சித் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/09/2022
68

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – குன்றாண்டார்கோவில் ஒன்றியத்தில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சித் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் (PDF 23KB)

ewq