முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் முன்னிலையில் சேந்தாக்குடி ஊராட்சிமன்றத் தலைவர் தேசியக்கொடியை ஏற்றினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/08/2022
46

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் முன்னிலையில் சேந்தாக்குடி ஊராட்சிமன்றத் தலைவர் தேசியக்கொடியை ஏற்றினார் (PDF 21KB)