முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – நம் பள்ளி நம் பெருமை எனும் விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனங்களை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/04/2022
27042022

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – நம் பள்ளி நம் பெருமை எனும் விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனங்களை துவக்கி வைத்தார் (PDF38KB)