முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டப் பணிக்காக கூடுதல் அலுவலகத்தினை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/04/2022
1404202201

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டப் பணிக்காக கூடுதல் அலுவலகத்தினை திறந்து வைத்தார் (PDF 22KB)