முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் சமத்துவ நாள் உறுதிமொழி நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/04/2022
0114042022

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் சமத்துவ நாள் உறுதிமொழி நடைபெற்றது (PDF 97KB)