முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – நவம்பர் 14 ம் தேதி குழந்தைகள் தினவிழாவினையொட்டி, குழந்தைகளுக்கு பரிசுப் பொருட்களை வழங்கி வாழ்த்தினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/11/2021
674-13-11-21

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – நவம்பர் 14 ம் தேதி குழந்தைகள் தினவிழாவினையொட்டி, குழந்தைகளுக்கு பரிசுப் பொருட்களை வழங்கி வாழ்த்தினார் (PDF 98KB)

674-13-11-21