முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – கோவிட்-19 தடுப்பூசி ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/10/2021
21-covid21102021

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் – கோவிட்-19 தடுப்பூசி ஆய்வு கூட்டம் (PDF 273KB)