முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகளுக்கு உதவி உபகரணங்களை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/08/2021
25.08 (1)25.08 (1)

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகளுக்கு உதவி உபகரணங்களை வழங்கினார் (PDF 30KB)