முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மின்னனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரக்கிடங்கின்னை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/08/2021
1233

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மின்னனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரக்கிடங்கின்னை ஆய்வு செய்தார்

35