முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/05/2020
020 Photo 01

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் (PDF 36KB)